Skip to main content

Průběžné traťové tryskače s horizontálním válečkovým dopravníkem


Průběžné tryskače s válečkovým dopravníkem jsou převážně používány pro tryskání vstupních hutních materiálů, tzn. ideální pro tryskání plechů a profilů různých velikostí a tvarů. Větší průběžné tryskače jsou však dokonce schopny otryskat i složitější svařence. Ty však musí být schopny přepravy na válečkovém dopravníku či v přípravku.

Velikost a výkonnost tryskače je navrhována podle požadavků zákazníka, stejně tak jako délka a nosnost válečkového dopravníku.

Vstupující tryskaný materiál kontinuálně projíždí kabinou tryskače, kde je automaticky provedeno otryskání. Metací zařízení (turbíny) jsou instalovány v optimálním úhlu a rozmístění vůči tryskanému dílu, tak aby efektivně otryskaly požadovaný povrch.

Tryskače jsou vybavovány sestavou pro odstranění ulpělého abraziva na otryskaném povrchu. Sestava může být tvořena rozhrnovacím šnekovým dopravníkem, ometacím kartáčem a sestavou trysek. Díky tomuto systému vyjíždí z kabiny tryskače bez ulpělého abraziva

Pokud je požadavkem tryskání prvků náchylných na deformaci, např. plech tl. pod 4mm, je nezbytné tryskač vybavit frekvenčním měničem metacích kol, který zajistí snížení razance tryskání a tím zamezíme deformaci tryskaného materiálu.

Danou technologii jsme aplikovali např. v těchto realizacích
Take your first step to better traffic

Just leave us some information and we will take care of further communication.

QUICK CONTACTS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+420 577 018 482

Spolmont s.r.o.