Skip to main content

BUBNOVÉ TRYSKAČE VČETNĚ NAKLADAČŮ A DOPRAVNÍKŮ


Bubnové tryskací zařízení jsou určeny pro tryskání drobných i větších dílů, které je možno umístit na nekonečný pás bubnového dopravníku. Nejčastějším zákazníky a uživateli těchto zařízení jsou především kovárny, slévárny a zpracovatelé neželezných kovů.

Tryskače jsou vyráběny ve více velikostních variantách, zohledňující požadavky zadání na maximální hmotnost a objem vsázky.

Pokud je potřeba tryskat velké množství výkovků či odlitků, je ideální bubnový tryskač vybavit pneumatickým nebo hydraulickým nakladačem (skipem) a vibračním či pásovým dopravníkem na výstupu z tryskače. Tyto prvky popř. jiné manipulační lze jednoduše instalovat i ke stávajícím tryskačům.

Pokud je požadavkem tryskání prvků náchylných na deformaci, je nezbytné tryskač vybavit frekvenčním měničem metacích kol, který zajistí snížení razance tryskání a tím zamezíme deformaci tryskaného materiálu. Tryska může být také vybaven frekvenčním měničem otáček nekonečného pásu.

Take your first step to better traffic

Just leave us some information and we will take care of further communication.

QUICK CONTACTS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+420 577 018 482

Spolmont s.r.o.